Jeurissen Opleidingen BV

voor al uw BHV en VCA opleidingen

Noodplan

Naast opleidingen en training zijn wij natuurlijk ook expert in het opstellen van:

–¬†Calamiteitenplannen/ontruimingsplannen:

Ook voor het maken van een bedrijfsnoodplan of een ontruimingsplan volgens de laatst geldende normen kunt u bij ons terecht. Wij maken voor u een plan op maat met als leidraad de Nederlandse Technische Afspraak voor ontruimingsplannen, oftewel de NTA-8112. Onze ervaring heeft ertoe geleid dat wij dergelijke plannen hebben gemaakt voor de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, petrochemie, etc.

– Plattegrondtekeningen/vluchtwegtekeningen ten behoeve van het ontruimingsplan:

Een goede wegbewijzering tijdens een ontruiming is van essentieel belang. Maar weet iedereen in uw bedrijf war de vluchtwegen zijn? Weet men waar de nooduitgangen en de kleine blusmiddelen zijn? Nee? Een duidelijke tekening aan de muur kan hierbij helpen.