Jeurissen Opleidingen BV

voor al uw BHV en VCA opleidingen

Welkom

Jeurissen Opleidingen is een organisatie die zich tot doel stelt de veiligheid en beveiliging binnen uw organisatie te vergroten en waar nodig te verbeteren.

Dit doen wij door het actief zoeken naar oplossingen op het gebied van veiligheid en beveiliging waarbij een actieve rol voor u en uw medewerkers weggelegd is. Het vergroten van het veiligheids- en beveiligingsbewustzijn binnen uw onderneming is één van de aspecten waar onze organisatie sterk waarde aan hecht. Dit doen wij door het geven van opleidingen, trainingen en adviezen. Door uw medewerkers bewust te maken van de verschillende soorten risico’s dis zich binnen uw onderneming kunnen manifesteren zal het veiligheidsgevoel sterk toenemen.

Middels deze website trachten we u een idee te geven over onze organisatie en doelstellingen.